Casemanagers

Begin 2021 werd binnen team SONJA het aanmeldingsteam opgericht. Bij het aanmeldingsteam kunnen alle partners van SONJA Erteejee terecht voor alle aanmeldingen, consulten en hulpvragen. De casemanagers beantwoorden snel de hulpvragen van het gezin en zoeken de meest passende en continuerende hulp. Samen met de aanmelder bekijken we welke hulp het meeste geschikt is voor het gezin. De casemanagers zijn dus vaak de eerste contactpersoon voor alle partners binnen het samenwerkingsverband. Op deze manier willen we inzetten op een sterke samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen jeugdhulp.

Onze aanmeldingscriteria

  • Nederlandstalige link met focus op de toekomst van het hulpverleningsnetwerk
  • Werkingsgebied Brussel en de 19 gemeenten –
    “Waar de sloefen van de kinderen staan”
  • Verschillende levensdomeinen, waaruit een plan gemaakt wordt