Netwerkers

In 2021 werd de netwerkerswerking opgericht. Dit met het doel om de samenwerking en de netwerking binnen de Brusselse Jeugdhulporganisaties te bevorderen.

  • De netwerkers maken het SONJA Erteejee aanbod bekend bij partnerorganisaties en Brusselse organisaties in de jeugdhulp. Ze maken het aanbod van die organisaties bekend binnen Team Sonja en Sonja Erteejee.
  • De netwerkers leggen linken met organisaties of zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden door netwerkbezoeken/momenten te organiseren.
  • Ze streven naar om het Brusselse Jeugdhulpaanbod in kaart te brengen.
  • De netwerkers capteren mogelijke drempelvragen die de toegang tot het jeugdhulpaanbod verhinderen en proberen deze proactief weg te werken.