Eerstelijnspsychologen

Voor wie ?

Een psychologische begeleiding kan worden opgestart voor alle Brusselse kinderen en jongeren van de lagere schoolleeftijd tot 25 jaar die last ondervinden in hun welzijn en/of vragen/zorgen hebben.

We werken hiervoor steeds samen met de ouders en/of andere belangrijke opvoedingsfiguren, tenzij de leeftijd en hulpvraag van de jongere anders vragen.

Wat bieden we aan?

Een kortdurende begeleiding (van een beperkt aantal gesprekken) die gericht is op het samen onderzoeken waar het kind / de jongere last van heeft en welke gepaste ondersteuning er nodig is. Als een langer, intensiever traject nodig is, zoeken we samen uit bij wie en waar dit het beste kan.

Onze begeleidingen zijn flexibel qua locatie: thuis, op school, op internaat, in de sportclub, bij ons op de bureau,… We komen naar de plaats die het kind/ de jongere / ouder verkiest en/of waarnaar hij/zij/hun zich vlot kan verplaatsen .

Hoe werken we?

We maken vooral gebruik van het Prop-model (aangepaste KOP-model) waarbij we samen met het kind of de jongere kijken naar:

  • de klachten, zaken waar het kind en jongere last van ondervindt of mee zit.
  • wat er in de omgeving van de kinderen en jongeren speelt (context).
  • persoonlijkheid van het kind/jongere: hoe gaat het kind/jongere om met stress, stressvolle gebeurtenissen en situaties, of met andere woorden wat is de manier waarop kind/jongere omgaat met uitdagingen?

Tijdens dit traject hebben we oog voor de krachten van de kinderen, jongeren, gezinnen en omgeving.

We starten met uit te zoeken hoe de omgeving van een kind/ jongere eruit ziet en wat daarin mogelijks stress geeft en wat als steunend wordt ervaren. We bekijken eveneens hoe een kind/jongere omgaat met de uitdagingen en moeilijkheden die hij ervaart en wat zijn persoonlijke stijl is van reageren op deze situaties. Als we dat in beeld hebben, is een volgende stap het proberen veranderingen aan te brengen in de context indien mogelijk en/of bij de persoonlijke stijl van het kind/jongere. Op deze manier werken we aan de klachten van het kind/jongere.

We werken outreachend om de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk te maken. Dit doen we door op de locaties af te spreken waar het kind / de jongeren zich het beste voelen (in de vertrouwde omgeving).

Welke doelen wensen we te bereiken?

Samen met de kinderen en jongeren inzicht verkrijgen in de problemen waar ze last van ondervinden

Zelfredzaamheid vergroten en handvaten geven in het omgaan met de klachten

Zoeken naar een meer passende manier van omgaan met moeilijke situaties en bijhorende emoties in relatie tot de klachten

Het betrekken van de ouders en de omgeving

Wij werken ook regelmatig samen met vrijwilligers. Wil je hier graag meer informatie over, neem dan zeker een kijkje bij onze vrijwilligerswerking.

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden, kan je kijken naar de openstaande aanvragen bij vacatures of spontaan solliciteren via onderstaande knop.

Word Vrijwilliger!