Aanmelding

Voor aanmeldingen van gezinnen en jongeren kunt u gebruik maken van dit aanmeldingsformulier en het via e-mail doorsturen naar het algemeen e-mailadres (contact@sonja-erteejee.be).

Algemene aanmeldingen worden wekelijks besproken door het aanmeldingsteam. Een casemanager zal het dossier verder opnemen en u verder op de hoogte brengen. Verder kan er tijdens de permanentie uren telefonisch contact worden opgenomen voor vragen of advies.