Gezinscoaches

Een gezinscoachingstraject houdt in dat een gezin samen met een gezinscoach en betrokken partners samenwerkt. Samen wordt er bekeken naar de vragen, wensen en krachten van het gezin. Het gezin geeft zelf aan welke doelen ze willen behalen. De doelen worden verzameld in een gezinsplan. Het gezin heeft zoveel mogelijk regie op het plan en probeert stap per stap de doelen te bereiken met ondersteuning van de gezinscoach en de betrokken partners.

Gezinscoaching situeert zich binnen de jeugdhulpverlening. Een gezinscoach werkt met gezinnen en kinderen tot 25 jaar die verandering wensen of uitdagingen willen aangaan. De wensen en uitdagingen worden verwerkt tot doelen in het gezinsplan.

Bij het opstellen van het gezinsplan worden de volgende vragen gesteld:

 • Aan welke doelen wil het gezin eerst werken ?
 • Hoe willen ze hun doelen behalen?
 • Wie kan het gezin hierbij ondersteunen?
 • Welke krachten kan het gezin zelf inzetten?
Op maat werken staat centraal omdat elk gezin anders is.

Hiermee wordt er bedoeld dat er:

 • Binnen de leefwereld van het gezin wordt gewerkt
 • Rekening wordt gehouden met de krachten van het gezin
 • Resultaat-en oplossingsgericht wordt gedacht
 • Personen die belangrijk zijn voor het gezin betrokkenen worden
 • Samen wordt gewerkt met andere professionals

Samenwerken


Samenwerking vinden we heel belangrijk. Het gezin en alle betrokken vormen één team.

De gezinscoach is bovenal een generalist, geen specialist. Het traject hangt af van gezin tot gezin. Er is ruimte om elke wens, vraag en uitdaging te exploreren.

Het gezin kan zich ook aanmelden bij een andere dienst. Hier mag het gezin het plan meenemen zodat de andere dienst hier ook gebruik van kan maken. Dit maakt dat de dienst snel zicht krijgt op waar het gezin naartoe wil en welke stappen reeds ondernomen zijn. Indien het gezin reeds bij aanmelding op een wachtlijst staat, werken het gezin en de gezinscoach tussentijds samen.

Aandachtspunten wanneer een gezin op de wachtlijst staat bij een andere dienst:

 • Hoe kan het gezin zich reeds voorbereiden op een opstart bij deze dienst?
 • Wat kan de gezinscoach in afwachting betekenen voor dit gezin?
 • Is er nog steeds nood aan een opstart binnen deze dienst?

Duur en intensiteit van een gezinscoachingstraject


Een gezinscoachingstraject duurt ongeveer een 6-tal maanden maar kan verlengd worden. Dit maakt het mogelijk om ook qua frequentie/intensiteit op maat te werken.

De gezinscoach kan op allerlei manieren contact nemen met het gezin.  De keuze naar frequentie en communicatiekanaal blijft in handen van het gezin en in samenspraak met de gezinscoach. Hiermee wordt er bedoeld dat zowel online , telefonisch of fysieke contacten mogelijk zijn.

Rol van de gezinscoach

Drie rollen die een gezinscoach kan invullen

De gezinscoach als coach binnen het gezin:

De gezinscoach neemt zo min mogelijk zaken over, maar exploreert samen met het gezin hoe het gezin zelf aan de slag kan met de eigen gestelde doelen.

De gezinscoach als regisseur:

Om op elkaar afgestemd te zijn kan de gezinscoach de aanspreekpersoon zowel binnen het professionele als informele netwerk.

Aannemer:

Wanneer het gezin een drempel ervaart om een bepaalde stap te nemen kan de gezinscoach hier een eerste maal mee om deze barrière naar de toekomst toe te verlagen.

Wens je graag een aanvraag in te dienen voor een gezinscoachingstraject?

Hier kan je alle informatie vinden!