Samenwerkingsverband

SONJA Erteejee is het Brusselse intersectorale samenwerkingsverband 1gezin-1plan

In 2018 hebben meer dan 40 organisaties in de Brusselse jeugdhulp hun handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat gezinnen met kinderen en jongeren sneller gepaste en voldoende nabije ondersteuning vinden. De doelstelling van dit samenwerkingsverband is ook om de mazen in het jeugdhulpnet te dichten door een versterkte regionale samenwerking en afstemming. We streven naar een kortere afstand tussen de brede instap (K&G, CLB, CAW, …) en het aanbod van Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.

Samen willen deze organisaties de Brusselse jeugdhulp vernieuwen: SONJA, Samen Onderweg Naar Jeugdhulp Anders. Samen onderweg naar het versterken van de jeugdhulp, uitgedaagd om het eens anders aan te pakken.

Dit vanuit het Wrap Around Care Model, gedragen door het hele netwerk. Het gezin heeft de regie, zo maximaal mogelijk. De focus ligt op de eigen kracht en het netwerk van het gezin. Transparantie is belangrijk, alsook aandacht voor interculturaliteit en meertaligheid.

SONJA Erteejee is dus een netwerk van organisaties met elk hun eigen expertises. Vanuit die eigen expertises en in samenwerking met elkaar streven we naar hulp op maat voor, rondom en met elk gezin.

Missie en visie

Vanuit de oproep van de Vlaamse Overheid willen wij ons als '1 gezin - 1 plan'
samenwerkingsverband ons engageren voor de volgende doelstellingen:

De afstand tussen de brede instap en het RTJ-aanbod verkorten

Extra capaciteit realiseren zodat de hulpvraag sneller wordt beantwoord en zo escalaties voorkomen worden

De mazen in het net dichten door versterkte regionale samenwerking, ook in situaties van verontrusting en bij crisis

Waarborgen van continuïteit in trajecten via een flexibele en gedifferentieerde aanpak en aanbod

Dit vanuit :

Een Wrap Around – visie, gedragen door het hele netwerk en waarin het gezin, en hun plan centraal staat

Met prioritaire aandacht voor krachtgericht werken en netwerkversterking rond de cliënt

Opvolging van gezinnen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid (en niet ‘overgedragen’)

Samen met het realiseren van eerstelijnspsychologische hulp